Public procurements

Here will show offers
Data publikacji ogłoszenia ;Termin składania ofert;Nazwa ogłoszenia ;Krótki opis ;Link;END
06.04.2018;13.04.2018;Dostawa produktu: Radio Bluetooth kompatybilne z wersją5.0 (low range)(20 sztuk);"Radio Bluetooth kompatybilne z wersją5.0 (low range)(20 sztuk)
- Wbudowany mikrokontroler zgodny z ARM Cortex-M4/M4F
- Stos Bluetooth umożliwiający tworzenie sieci Mesh zgodnie ze specyfikacją Bluetooth Mesh Profile v1.0 (2017-Jul-13) opracowanąprzez Mesh Working Group
- Obsługatagów NFC-A
- Interfejs SWD
- Minimum 1x interfejs UART
- Minimum 2x interfejsy I2C
- Minimum 1x interfejs SPI
- Minimum 2 kanały przetwornika ADC o rozdzielczości minimum 12-bit
- Minimum 12 portów GPIO
- Minimum jedenkanał PWM
- Zasilanie w granicach 2,5V - 3,3V
- Praca w zakresie temperatur przemysłowych (-40*C do 85*C)
- Zasięg radia na otwartej przestrzeni do 120 metrów
- Raster wyprowadzeń mikrokontrolera zgodny z załączonym wykresem";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1102288;END
11.07.2017;18.07.2017;Nabór na stanowisko: Programiści ;"Programista
Zakres czynności:
Tworzenie kodu źródłowego i testów jednostkowych platformy. Integrowania sieci ad hoc a infrastrukturą przewującą dane i pozwalające na ich analizy. Budowa systemu przechowywania dużej ilości danych (BigData), ich analiz (Deep Learning, Data Mining) oraz szybkiego przetwarzania w czasie rzeczywistym (Complex Event Progressing). Implementacja i rozszerzenia protokołów komunikacyjnych. Implementacja programów sterujących na urządzenia peryferyjne.";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1043475;END
11.07.2017;18.07.2017;Nabór na stanowisko: Analityk biznesowy;"Analityk biznesowy.
Zakres czynności:: zbieranie wymagań i uwag klienta. Projektowanie ekranów aplikacji. Dbanie o spójność i kompletność warstwy funkcjonalnej aplikacji. Testowanie aplikacji, również w zakresie testów automatycznych. Projektowanie struktur danych oraz dashboardów raportowych. Tłumaczenie wymagań biznesowych na wymania techniczne. Tworzenie dokumentacji projektowej.";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1043465;END
06.04.2018;13.04.2018;Dostawa produktu: Radio Bluetooth kompatybilne z wersją 5.0 (medium range)(70 sztuk);"Radio Bluetooth kompatybilne z wersją 5.0 (medium range)(70 sztuk)
- Wbudowanymikrokontrolerzgodny z ARM Cortex-M4/M4F
- Stos Bluetooth umożliwiającytworzeniesieci Mesh zgodniezespecyfikacją Bluetooth Mesh Profile v1.0 (2017-Jul-13) opracowanąprzez Mesh Working Group
- Obsługatagów NFC-A
- Interfejs SWD
- Minimum 1x interfejs UART
- Minimum 2x interfejsy I2C
- Minimum 1x interfejs SPI
- Minimum 2 kanałyprzetwornika ADC o rozdzielczości minimum 12-bit
- Minimum 12 portów GPIO
- Minimum jedenkanał PWM
- Zasilanie w granicach 2,5V - 3,3V
- Praca w zakresietemperaturprzemysłowych (-40*C do 85*C)
- Zasięgradianaotwartejprzestrzeni do 250 metrów
- Raster wyprowadzeń mikrokontrolera zgodny z załączonym wykresem";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1102300;END
06.04.2018;13.04.2018;Dostawa produktu: Ogniwa Li-Ion 18650 (40 sztuk);"Ogniwa Li-Ion 18650 (40 sztuk)
- Akumulator w technologii Li-Ion
- Typ 18650
- Ogniwo może być wykonane z tzw. wysokim plusem
- Napięcie nominalne 3,6V / 3,7V
- Pojemność nominalna minimum 3500mAh
- Układ zabezpieczenia PCM: zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, zabezpieczenie nadprądowe
- Maksymalnewymiary: 19,3mm x 69,5mm";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1102312;END
30.06.2017;07.07.2017;Nabór na stanowisko: Analityk biznesowy;"Analityk biznesowy.
Zakres czynności:: zbieranie wymagań i uwag klienta. Projektowanie ekranów aplikacji. Dbanie o spójność i kompletność warstwy funkcjonalnej aplikacji. Testowanie aplikacji, również w zakresie testów automatycznych. Projektowanie struktur danych oraz dashboardów raportowych. Tłumaczenie wymagań biznesowych na wymania techniczne. Tworzenie dokumentacji projektowej.";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1041850;END
11.07.2017;18.07.2017;Nabór na stanowisko: Główny architekt platformy;"Główny architekt platformy
Zakres czynności:
Architekt odpowiedzialny jest za przedstawienie rekomendacji i decyzji na temat kluczowych elementów technicznych systemu. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oraz wiedzę innych członków zespołu stworzy dokładny plan komponentów z jakich składa się z system wraz z przypisanymi do nich odpowiedzialnościami. Architekt będzie odpowiedzialny również za proces przeglądu kodu i częściowo sam może implementować najbardziej skomplikowane elementy. Architekt będzie dbał o technologiczną spójność platformy, aspekty wydajnościowe oraz aspekty bezpieczeństwa.";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1043471;END
09.01.2018;17.01.2018;Nabór na stanowisko: Inżynier 2;"Inżynier
Zakres czynności:
Budowa urządzeń wykonujących pomiary. Łącznie ze sobą sensora, modułu sterującego, modułu komunikacyjne oraz modułu zasilającego. Wykonywanie eksperymentów w różnych konfiguracjach sprzętu. Implementacja i testowanie różnych wariantów sprzętowych. Niskopoziomowa implementacja protokołów komunikacyjnych platformy na urządzeniach peryferyjnych. Projektowanie i budowa obudów elementów zintegrowanych modułów umożliwiających dokładne pomiary i odporność na warunki atmosferyczne.";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079892;END
09.01.2018;17.01.2018;Nabór na stanowisko: Inżynier ;"Inżynier
Zakres czynności:
Budowa urządzeń wykonujących pomiary. Łącznie ze sobą sensora, modułu sterującego, modułu komunikacyjne oraz modułu zasilającego. Wykonywanie eksperymentów w różnych konfiguracjach sprzętu. Implementacja i testowanie różnych wariantów sprzętowych. Niskopoziomowa implementacja protokołów komunikacyjnych platformy na urządzeniach peryferyjnych. Projektowanie i budowa obudów elementów zintegrowanych modułów umożliwiających dokładne pomiary i odporność na warunki atmosferyczne.";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079882;END
06.04.2018;13.04.2018;Dostawa produktu: Radio Bluetooth kompatybilne z wersją 5.0 (long range) (5 sztuk);"Radio Bluetooth kompatybilne z wersją 5.0 (long range) (5 sztuk)
- Radio Bluetooth kompatybilne z wersją 5.0
- Wbudowany mikrokontroler zgodny z ARM Cortex-M4/M4F
- Stos Bluetooth umożliwiający tworzenie sieci Mesh zgodnie ze specyfikacją Bluetooth Mesh Profile v1.0 (2017-Jul-13) opracowaną przez Mesh Working Group
- Obsługatagów NFC-A
- Interfejs SWD
- Minimum 1x interfejs UART
- Minimum 2x interfejsy I2C
- Minimum 1x interfejs SPI
- Minimum 2 kanały przetwornika ADC o rozdzielczości minimum 12-bit
- Minimum 12 portów GPIO
- Minimum jeden kanał PWM
- Zasilanie w granicach 2,5V - 3,3V
- Praca w zakresie temperatur przemysłowych (-40*C do 85*C)
- Zasięg radia na otwartej przestrzeni do 1000 metrów
- Raster wyprowadzeń mikrokontrolera zgodny z załączonym wykresem";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1102307;END
30.06.2017;07.07.2017;Nabór na stanowisko: Główny architekt platformy;"Główny architekt platformy
Zakres czynności:
Architekt odpowiedzialny jest za przedstawienie rekomendacji i decyzji na temat kluczowych elementów technicznych systemu. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oraz wiedzę innych członków zespołu stworzy dokładny plan komponentów z jakich składa się z system wraz z przypisanymi do nich odpowiedzialnościami. Architekt będzie odpowiedzialny również za proces przeglądu kodu i częściowo sam może implementować najbardziej skomplikowane elementy. Architekt będzie dbał o technologiczną spójność platformy, aspekty wydajnościowe oraz aspekty bezpieczeństwa.";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1041858;END
30.06.2017;07.07.2017;Nabór na stanowisko: Programiści ;"Programista
Zakres czynności:
Tworzenie kodu źródłowego i testów jednostkowych platformy. Integrowania sieci ad hoc a infrastrukturą przewującą dane i pozwalające na ich analizy. Budowa systemu przechowywania dużej ilości danych (BigData), ich analiz (Deep Learning, Data Mining) oraz szybkiego przetwarzania w czasie rzeczywistym (Complex Event Progressing). Implementacja i rozszerzenia protokołów komunikacyjnych. Implementacja programów sterujących na urządzenia peryferyjne.";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1041868;END
30.06.2017;07.07.2017;Nabór na stanowisko: Inżynier;"Inżynier
Zakres czynności:
Budowa urządzeń wykonywujących pomiary. Łącznie ze sobą sensora, modułu sterującego, modułu komunikacyjne oraz modułu zasilającego. Wykonywanie eksperymentów w różnych konfiguracjach sprzętu. Implementacja i testowanie różnych wariantów sprzętowych. Niskopoziomowa implementacja protokołów komunikacyjnych platformy na urządzeniach peryferyjnych. Projektowanie i budowa obudów elementów zintegrowanych modułów umożliwiających dokładne pomiary i odporność na warunki atmosferyczne.";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1041865;END
30.06.2017;07.07.2017;Nabór na stanowisko: Project Manager;"Project Manager
Zakres czynności:
Kierownik projektu będzie odpowiedzialny za planowanie, realizację zadań od 1 do 7 i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu będzie zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1041871;END
11.07.2017;18.07.2017;Nabór na stanowisko: Inżynier;"Inżynier
Zakres czynności:
Budowa urządzeń wykonywujących pomiary. Łącznie ze sobą sensora, modułu sterującego, modułu komunikacyjne oraz modułu zasilającego. Wykonywanie eksperymentów w różnych konfiguracjach sprzętu. Implementacja i testowanie różnych wariantów sprzętowych. Niskopoziomowa implementacja protokołów komunikacyjnych platformy na urządzeniach peryferyjnych. Projektowanie i budowa obudów elementów zintegrowanych modułów umożliwiających dokładne pomiary i odporność na warunki atmosferyczne.";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1043470;END
05.03.2018;12.03.2018;Nabór na stanowisko: Analityk biznesowy;"Analityk biznesowy.
Zakres czynności:: zbieranie wymagań i uwag klienta. Projektowanie ekranów aplikacji. Dbanie o spójność i kompletność warstwy funkcjonalnej aplikacji. Testowanie aplikacji, również w zakresie testów automatycznych. Projektowanie struktur danych oraz dashboardów raportowych. Tłumaczenie wymagań biznesowych na wymagania techniczne. Tworzenie dokumentacji projektowej.";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1093497;END
28.03.2018;04.04.2018;Dostawa produktu: Czujnik pyłu - czujnik zanieczyszczeń powietrza PM2.5 i PM10 (20 sztuk) ;"Czujnik pyłu - czujnik zanieczyszczeń powietrza PM2.5 i PM10 (20 sztuk) o parametrach nie gorszych niż:
-pomiar stężenia cząstek pm10 i pm2.5 w powietrzu
-interfejs uart
-napięcie interfejsu: 3.3V
-wymuszony obieg powietrza
-maksymalny pobór prądu: 100mA
-zakres temperatur pracy: od -10°C do 60°C
-maksymalne wymiary czujnika: 50 mm x 40 mm x 15 mm";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1099955;END
11.07.2017;18.07.2017;Nabór na stanowisko: Project Manager;"Project Manager
Zakres czynności:
Kierownik projektu będzie odpowiedzialny za planowanie, realizację zadań od 1 do 7 i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu będzie zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1043477;END
30.11.2018;07.12.2018;Dostawa produktów zgodnie z załączonym plikiem ;załącznik nr 1;https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152900;END
17.05.2018;24.05.2018;Dostawa produktów;"Dostawa: 1. Komplet modułów pomiarowych jakości wody wraz z sondami (4 komplety)
2. Programator segger JLINK Plus 8.08.28 (1 sztuka)
3. Elektrochemiczne(lub inne spełniające parametry) czujniki gazów (5 sztuk każdego z czujników gazów)";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1112052;END
13.12.2018;20.12.2018;Dostawa produktów zgodnie z załączonym plikiem ;załącznik nr 2;https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155276;END
02.08.2018;09.08.2018;Nabór na stanowisko: Analityk biznesowy;"Analityk biznesowy.
Zakres czynności:: zbieranie wymagań i uwag klienta. Projektowanie ekranów aplikacji. Dbanie o spójność i kompletność warstwy funkcjonalnej aplikacji. Testowanie aplikacji, również w zakresie testów automatycznych. Projektowanie struktur danych oraz dashboardów raportowych. Tłumaczenie wymagań biznesowych na wymagania techniczne. Tworzenie dokumentacji projektowej.";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1129081;END
22.08.2018;29.08.2018;Dostawa produktów;"Dostawa produktów: - Radio Bluetooth kompatybilne z wersją 5.0 (medium range) (145 sztuk):
- Scalony czujnik temperatury i wilgotności (145 sztuk ponownie nawijane na szpulę)
- Przetwornica (145 sztuk ponownie nawijane na szpulę)
- Tranzystor MOSFET-P (420 sztuk ponownie nawijane na szpulę)
- Obudowa biała z ABS (130 sztuk).";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132471;END
02.08.2018;09.08.2018;Nabór na stanowisko: Inżynier ;"Wiedza i doświadczenie
• Biegła znajomość zagadnień elektroniki
• Umiejętność budowy urządzeń mierniczych, konwersji sygnału analogowego na cyfrowy przy użyciu modułów sterujących Rasberry PI, Arduino oraz niżej poziomych (np Atmega).
• Biegła znajomość niskopoziomych zagadnień protokołów komunikacyjnych: WiFi, bluetooth, long distance bluetooth oraz GSM szczególnie w aspekcie ich energochłonności
• Umiejętność programowania na platformy mobilne
• Min. 3letnia praktyka na w/w stanowisku";https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1129083;END
04.05.2016;11.05.2016;Nabór na stanowisko: Analityk biznesowy;Zakres czynności: zbieranie wymagań i uwag klienta. Projektowanie ekranów aplikacji. Dbanie o spójność i kompletność warstwy funkcjonalnej aplikacji. Testowanie aplikacji, również w zakresie testów automatycznych. Projektowanie struktur danych oraz dashboardów raportowych. Tłumaczenie wymagań biznesowych na wymania techniczne. Tworzenie dokumentacji projektowej.;https://softwarely.pl/offers/nabor-na-stanowisko-analityk-biznesowy;END
04.05.2016;11.05.2016;Nabór na stanowisko: Programista ;"Zakres czynności:
Tworzenie kodu źródłowego i testów jednostkowych platformy. Integrowania sieci ad hoc a infrastrukturą przewującą dane i pozwalające na ich analizy. Budowa systemu przechowywania dużej ilości danych (BigData), ich analiz (Deep Learning, Data Mining) oraz szybkiego przetwarzania w czasie rzeczywistym (Complex Event Progressing). Implementacja i rozszerzenia protokołów komunikacyjnych. Implementacja programów sterujących na urządzenia peryferyjne.";https://softwarely.pl/offers/nabor-na-stanowisko-programista;END
04.05.2016;11.05.2016;Nabór na stanowisko: Inżynier;"Zakres czynności:
Budowa urządzeń wykonywujących pomiary. Łącznie ze sobą sensora, modułu sterującego, modułu komunikacyjne oraz modułu zasilającego. Wykonywanie eksperymentów w różnych konfiguracjach sprzętu. Implementacja i testowanie różnych wariantów sprzętowych. Niskopoziomowa implementacja protokołów komunikacyjnych platformy na urządzeniach peryferyjnych. Projektowanie i budowa obudów elementów zintegrowanych modułów umożliwiających dokładne pomiary i odporność na warunki atmosferyczne.";https://softwarely.pl/offers/nabor-na-stanowisko-inzynier;END
01.03.2017;08.03.2017;Nabór na stanowisko: Inżynier;"Zakres czynności:
Budowa urządzeń wykonywujących pomiary. Łącznie ze sobą sensora, modułu sterującego, modułu komunikacyjne oraz modułu zasilającego. Wykonywanie eksperymentów w różnych konfiguracjach sprzętu. Implementacja i testowanie różnych wariantów sprzętowych. Niskopoziomowa implementacja protokołów komunikacyjnych platformy na urządzeniach peryferyjnych. Projektowanie i budowa obudów elementów zintegrowanych modułów umożliwiających dokładne pomiary i odporność na warunki atmosferyczne.";https://softwarely.pl/offers/nabor-na-stanowisko-inzynier-2;END
04.12.2018;14.12.2018;Stworzenie filmu reklamowego do Systemu Pomiarów i Stabilizacji Środowiska;"Prośba o przesłanie ofert na stworzenie filmu reklamowego do Systemu Pomiarów i Stabilizacji Środowiska:
1.	Pomiary powietrza: wilgotność, temperatura, zapylenie. Rozkładamy urządzenia wewnątrz budynku i mamy dane od razu na serwerze online.
2.	Temperatura, wilgotność, zapylenie, ciśnienie atmosferyczne - sondy na zewnątrz. 
3.	Sondy do wody - mierzenie online parametrów wody: pH, przewodniość, temperatura, ORP, stężenie rozpuszczonego tlenu. 
4.	Sonda wilgotności gleby.
5.	Aplikacja mobilna która prezentuje wyniki pomiarów online. 
6.	Apka Desktopowa + Dashboardy. 

Film reklamowy powinien spełniać następujące parametry:
•	Czas trwania do 3 minut + wersje skrócone prezentujące poszczególne części systemu (1. czujnik powietrza, 2. Sonda wody, 3. sonda gleby)
•	przygotowanie koncepcji wraz z tekstem lektorskim
•	Wersja angielska (lektor) + polskie napisy
•	realizacja filmowa + grafika/animacja ilustrująca działanie
•	systemu wraz z demonstracją aplikacji i dashboarzów
•	Produkcja spotu (ekipa filmowa, postprodukcja, montaż, nagrania lektorskie, muzyka, udźwiękowienie, eksport plików)
•	Formaty i wielkości plików dostosowane do umieszczenia na popularnych mediach (You Tube, FB, własna strona)";https://softwarely.pl/offers/stworzenie-filmu-reklamowego-do-systemu-pomiarow-i-stabilizacji-srodowiska;END