OUR CURRENT PROJECT

SOFTWARELY Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Inteligentny system pomiarów parametrów środowiskowych wraz z wbudowanymi modelami predykcyjnymi na potrzeby ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego”

Celem projektu jest budowa platformy ISPA, samoorganizującej się platformy czujników monitorujących środowisko wewnątrz i na zewnątrz budynków. Platformę cechuje otwartość, szybki czas wdrożenia, elastyczność i samoorganizowalność.

Partnerami projektu są Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej pomagających optymalizować działania samoorganizującej się sieci Mesh oraz odpowiadający za kwestie środowiskowe Wydział Biologii Uniwersytety Warszawskiego.

Oparta na najnowszych technologiach, pozbawiona długu technologicznego platforma, lider komercyjnych zastosowań Bluetooth Low Energy ver. 5 oraz Lora Alliance. Platforma świeżo wypakowana z pudełka wspiera najszerszy zakres monitorowania parametrów wody (przewodniość, temperatura, pH, potencjał Redox, stężenie rozpuszczone tlenu), powietrze na zewnątrz (temperatura, wilgotność, zapylenie) oraz te same parametry powietrza wewnątrz dodatkowo używając metod uzyskiwania energii z otoczenia jak również mierzenie podstawowych parametrów gleby. Idea projektu powstała przy współpracy z Muzeum w Wilanowie, a sama platforma, choć projektowana w ogólny sposób nastawiona jest na zastosowanie w muzeach, w szczególności muzeach rezydencjalnych, których polskim reprezentantem jest Wilanów.

Mamy nadzieje że w najbliższej przyszłości, dzięki naszemu rozwiązaniu osoby odpowiedzialne za przetrwanie dóbr kultury dla przyszłych pokoleń będą miały pełną wiedzę i dodatkowo automatyczne sugestie rozwiązań które pozwolą na przetrwanie dziedzictwa poprzednich pokoleń w nienaruszonym stanie.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie zautomatyzowanego systemu pomiarów parametrów środowiskowych i ich stabilizacji ISPA.

Dofinansowanie projektu z UE

3 503 903,42 PLN

NEVER GIVE UP

Selected Clients