W związku z realizacją projektu „Inteligentny system pomiarów parametrów środowiskowych wraz
z wbudowanymi modelami predykcyjnymi na potrzeby ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu
Województwa Mazowieckiego Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw
typ projektów – projekty badawczo-rozwojowe Softwarely Sp. z o.o. rozpoczyna nabór na:

Project Manager

Zakres czynności:

 • Kierownik projektu będzie odpowiedzialny za planowanie, realizację zadań od 1 do 7 i zamykanie projektu.
 • Podstawowym zadaniem kierownika projektu będzie zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu,
  wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe.
 • Kierownik projektu jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu
  i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu.

 • Wymagane umiejętności:

 • umiejętności w zakresie zarządzania kilkunasto osobowym zespołem projektowym (min. 3 lata doświadczenia)
 • umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+R
 • umiejętność budżetowania i harmonogramowania projektów informatycznych
 • umiejętność współpracy z użytkownikami biznesowymi
 • umiejętność opracowywania i weryfikacji dostarczanej dokumentacji projektowej

 • Podstawa prawna współpracy:

  um. o dzieło
  Aplikacje (cv + list motywacyjny) z klauzulą o Ochronie Danych Osobowych oraz braku powiązań prosimy składać osobiście bądź mailem na adres:
  prodziedzic@gmail.com

  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
  Kod CPV - 73000000-2
  Termin składania ofert: do 7 lipca 2017r.