W związku z realizacją projektu „Inteligentny system pomiarów parametrów środowiskowych wraz
z wbudowanymi modelami predykcyjnymi na potrzeby ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu
Województwa Mazowieckiego Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw
typ projektów – projekty badawczo-rozwojowe Softwarely Sp. z o.o. rozpoczyna nabór na:

Główny architekt platformy

Zakres czynności:

 • Architekt odpowiedzialny jest za przedstawienie rekomendacji i decyzji na temat kluczowych elementów technicznych systemu.
 • Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oraz wiedzę innych członków zespołu stworzy dokładny plan komponentów
  z jakich składa się z system wraz z przypisanymi do nich odpowiedzialnościami.
 • Architekt będzie odpowiedzialny również za proces przeglądu kodu
  i częściowo sam może implementować najbardziej skomplikowane elementy.
 • Architekt będzie dbał o technologiczną spójność platformy, aspekty wydajnościowe oraz aspekty bezpieczeństwa.

 • Wymagane umiejętności:

 • umiejętności projektowania rozporoszonych aplikacji
 • umiejętności budowy rozwiązań opartych o architekturę P2P
 • znajomość paradygmantów budowy systemów przetwarzających dużą ilość danych
 • znajomość zagadnień sieci bezprzewodowych
 • umiejętność projektowania aplikacji na platformy mobilne (Arduino, Rasberry PI)
 • znajomość dobrych praktyk wytwarzania oprogramowania

 • Podstawa prawna współpracy:

  um. o dzieło
  Aplikacje (cv + list motywacyjny) z klauzulą o Ochronie Danych Osobowych oraz braku powiązań prosimy składać osobiście bądź mailem na adres:
  prodziedzic@gmail.com

  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
  Kod CPV - 73000000-2
  Termin składania ofert: do 7 lipca 2017r.