W związku z realizacją projektu „Inteligentny system pomiarów parametrów środowiskowych wraz
z wbudowanymi modelami predykcyjnymi na potrzeby ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu
Województwa Mazowieckiego Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw
typ projektów – projekty badawczo-rozwojowe Softwarely Sp. z o.o. rozpoczyna nabór na:

Inżynier

Zakres czynności:

 • Budowa urządzeń wykonywujących pomiary.
 • Łączenie ze sobą sensora, modułu sterującego, modułu komunikacyjne oraz modułu zasilającego.
 • Wykonywanie eksperymentów w różnych konfiguracjach sprzętu.
 • Implementacja i testowanie różnych wariantów sprzętowych.
 • Niskopoziomowa implementacja protokołów komunikacyjnych platformy na urządzeniach peryferyjnych.
 • Projektowanie i budowa obudów elementów zintegrowanych modułów umożliwiających dokładne pomiary i odporność na warunki atmosferyczne.

 • Wymagane umiejętności:

 • Znajomość zagadnień elektroniki
 • Umiejętność budowy urządzeń mierniczych, konwersji sygnału analogowego na cyfrowy
  przy użyciu modułów sterujących Rasberry PI, Arduino oraz niżej poziomych (np Atmega).
 • Znajomość niskopoziomych zagadnień protokołów komunikacyjnych: WiFi, bluetooth, long distance bluetooth
  oraz GSM szczególnie w aspekcie ich energochłonności
 • Umiejętność programowania na platformy mobilne

 • Podstawa prawna współpracy:

  um. o dzieło
  Aplikacje (cv + list motywacyjny) z klauzulą o Ochronie Danych Osobowych oraz braku powiązań prosimy składać osobiście bądź mailem na adres:
  prodziedzic@gmail.com

  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
  Kod CPV - 73000000-2
  Termin składania ofert: do 7 lipca 2017r.