W związku z realizacją projektu „Inteligentny system pomiarów parametrów środowiskowych wraz
z wbudowanymi modelami predykcyjnymi na potrzeby ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu
Województwa Mazowieckiego Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw
typ projektów – projekty badawczo-rozwojowe Softwarely Sp. z o.o. rozpoczyna nabór na:

Analityk biznesowy

Zakres czynności:

 • Zbieranie wymagań i uwag klienta.
 • Projektowanie ekranów aplikacji.
 • Dbanie o spójność i kompletność warstwy funkcjonalnej aplikacji.
 • Testowanie aplikacji, również w zakresie testów automatycznych.
 • Projektowanie struktur danych oraz dashboardów raportowych.
 • Tłumaczenie wymagań biznesowych na wymagania techniczne.
 • Tworzenie dokumentacji projektowej.

 • Wymagane umiejętności:

 • Znajomość notacji UML
 • Znajomość notacji i BPM i modelowania procesów biznesowych
 • Znajomość zagadnień Business Inteligence, procesów automatycznego wspierania decyzji oraz zaawansowanego raportowania
 • Język angielski
 • Wiedza domenowa z biologii i muzealnictwa lub umiejętność szybkiego jej przyswojenia

 • Podstawa prawna współpracy:

  um. o dzieło
  Aplikacje (cv + list motywacyjny) z klauzulą o Ochronie Danych Osobowych oraz braku powiązań prosimy składać osobiście bądź mailem na adres:
  prodziedzic@gmail.com

  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
  Kod CPV - 73000000-2
  Termin składania ofert: do 7 lipca 2017r.